*Alkuun
Teesejä ja opillisia tiivistelmiä ** Poimintoja ajan virrasta ** Lähetyskoti Ruskola ja Lp-seurakunta ** Suuhusi Pasuuna -lehti Keskustelupalsta: Kysymyksiä ja vastausia ** Posti


K e s k u s t e l u p a l s t a

Tällä keskustelupalstalla julkaisen joitakin kirjeenvaihtokeskusteluja, joita olen käynyt eri henkilöiden kanssa, kuitenkin niin, että pyrin karsimaan epäoleelliset ja varsinkin intiimeihin yksityiskohtiin liittyvät asiat pois. Toisten kirjoittajien tekstejä olen kuitenkin varonut muuttamasta, joskin joissakin kohden olen lyhentänyt keskustelun sisällön kannalta tarpeettomiksi katsomiani kohtia.

Monet tekstit ja arvioinnit käsittelevät kipeitäkin kohtia, joita ei suinkaan ole tarkoitettu ketään loukkaamaan eikä pahaan huutoon saattamaan. Henkilöinä me voimme jokainen tarkistaa omaa elämäämme ja vaellustamme ja siksi arvostelumme on tärkeää mieltää keskusteluiksi asioista eikä tuomion julistuksiksi. Siihen meillä ei kenelläkään ole lupaa eikä oikeutta.

Toivotan rakentavia lukuhetkiä,

Reino Marjakangas


Keskustelupalsta 1 (Vinoutunutta kasvatustrendiä ekaluokkalaisille, Paikallislehti Pirkkalainen, Reino Marjakangas), (Harhautunutta seurakunta- ym. oppia, Reino Marjakangas, Weijo Lindroos)

Keskustelupalsta 2 (seksuaalisuus, monivaimoisuus ym; Reino Marjakangas, Keijo Lindeman ym)


Ota kantaa!

Takaisin ylös


© Copyright Lähetyspalvelu - Mission Service ry