*Alkuun
Teesejä ja opillisia tiivistelmiä ** Poimintoja ajan virrasta ** Lähetyskoti Ruskola ja Lp-seurakunta ** Suuhusi Pasuuna -lehti Keskustelupalsta: Kysymyksiä ja vastausia ** Posti


 

Mitä on Lähetyskoti Ruskola – toiminta?

Lähetyskoti Ruskola palvelee lähetyspalveluseurakuntien kautta tapahtuvan evankeliumin julistuksen tukikohtana paikkakunnalla.

– Se on kaikkien ihmisten ja erityisesti kristittyjen kohtaamis- kokoontumis- ja rakentumispaikka.

– Se voidaan avata eri paikkakunnille vuokratiloihin, yksityiskoteihin, jne. tilanteen mukaan.

– Lähetyskoti Ruskolan hallinto vastaa lähetyskodissa kokoontuvan Lähetyspalveluseurakunnan (Lp-seurakunnan) juoksevista käytännön asioista, kuten taloudesta, kokousjärjestelyistä yhdessä työntekijöitten ja muiden vastuuhenkilöiden kanssa ja huolehtii ja vastaa edustuksesta maalliseen esivaltaan päin. Sen tulee tukea kaikin tavoin Lp-seurakunnan suorittamaa evankeliumin julistusta ja nauttia tehtävässään seurakunnan luottamusta sekä julistuksen sisällön että hallinnon suhteen.

Näin Lähetyskoti Ruskola toimii kullakin paikkakunnalla kotina siellä kokoontuvalle Lähetyspalveluseurakunnalle!

 


 

Mikä on Lp-seurakunta?

– Raamatullinen "Jumalan seurakunta, ekklesia, on lopunajan ja pelastuksen ajan maailmasta erotettu Jumalan kansa, joka tulee näkyväksi kokoontuessaan jumalanpalveluksiinsa Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä avuksi huutaen ja tunnustaen" (Nikolainen, Uuden testamentin tulkinta ja tutkimus, s. 117). Seurakuntaa ei siis tarvitse perustaa, vaan riittää, kun uskovat kokoontuvat Jeesuksen nimessä. Paikallisen toiminnan järjestäminen Raamatun ohjeiden mukaisesti riippuu paikallisista uskovista.

– Evankeliumi kulkee ensimmäisenä. Se luo seurakunnan eikä päinvastoin.

– Kristuksen ruumiin jäseninä ovat yksityiset kristityt (1 Kr 12:27). Jumalan seurakunta ei siten koostu kollektiiveista vaan yksilöistä. Tästä johtuu, että "missä kaksi tai kolme kokoontuu Jeesuksen nimessä", siellä ei ole solu vaan Jumalan seurakunta! Tässä seurakunnassaan Jumala on "asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä" (1 Kr 12:28). Heidän tehtävänään ei ole käyttää valtaa eikä hallita, vaan palvella.

Lp-seurakunnissa toimitaan ylläesitettyjen periaatteiden mukaisesti jäsentyen yhdessä muiden eri piireissä olevien kristittyjen kanssa maailmanlaajuiseen Kristuksen seurakuntaan, joka on yksi.

Lp-seurakunnassa ei voi olla kaksoisrekisteriä, koska yksityiset ihmiset joko kuuluvat yhteen ja ainoaan Jumalan ekklesiaan, seurakuntaan tai sitten eivät kuulu. Sen vuoksi ainoa seurakuntayhteyden ehto on, että uskova tunnustaa Jeesuksen Herrakseen ja tunnustaa sen myös ihmisten edessä. Hänen kuulumisensa johonkin muuhun seurakuntaan tai kirkkoon on hänen oma asiansa. Me luotamme, että evankeliumin julistusta seuraa henkilökohtainen mielenmuutos ja usko yksilöllisesti omalla ajallaan, jolloin vääristä, turhista ja tarpeettomista asioista itse kukin ymmärtää sanoutua aikanaan irti. Yksilöitä saa siis hallita seurakunnassa yksin evankeliumilla, jolloin väärä lähimmäisten vahtiminen ja kontrolli jää pois. Ainoastaan mielenmuutoksen kautta uskova sanoutuu sisäisesti Baabelin synneistä irti eikä se tapahdu aina hetkessä. Koska Jumala antaa aikaa parannuksen tekoon so. mielenmuutokseen (Rm 2:4; Ilm 2:21), niin meidänkin tulee menetellä samoin.

Lp-seurakunnan tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita. Heitä ei vaadita eroamaan mistään, ei kontrolloida, vaan vedotaan heidän omaantuntoonsa ja kutsutaan mielenmuutokseen ja pyhitykseen. Ilman näitä molempia kukaan uskova ei pääse perille.

Lp-seurakuntien tilaisuuksia

Jos olet kiinnostunut toiminnan aloittamisesta paikkakunnallasi, ota yhteyttä!

Tiedustelut, puh 0400 684344

 

Takaisin ylös


© Copyright Lähetyspalvelu - Mission Service ry